Duke's Pad Thai
904 Knox Abbott Dr Cayce, South Carolina 29033 | Restaurant Info