Lai Thai Restaurant
3.5 Star Rating
120 Park Ln #B Kirkland, Washington 98033 | Restaurant Info