Pasteleria Gama
1703 E Lake St, Minneapolis, MN 55407 Minneapolis, Minnesota 55407 | Restaurant Info