Roboto Tokyo Grill - W Pensacola
2043 W Pensacola St Tallahassee, Florida 32304 | Restaurant Info