Orange + Apple + Carrot + Ginger + Celery +Turmeric + Banana + Lemon